مراحل ویدئویی متصل کردن سرفیس پن به دستگاه

ویدئوی نحوه اتصال قلم سرفیس به دستگاه
برای اطلاعات بیشتر و کامل به لینک زیر مراجعه فرمایید.
https://www.yasinrayan.com/how-to-connect-surface-pro/