اسکلت سوله دست دوم - 22220266-021

اسکلت سوله دست دوم فروشی می تواند در صنایعی مثل نساجی و پوشاک ، لوازم خانگی ، غذایی ، و دیگر صنایع سبک مورد استفاده قرار گیرد. اما استفاده از سوله ها و سازه های پیش ساخته شده و یا دست دوم تنها به این صنایع ختم نمی شود و مخصوصاً در صنایع سنگین نیز کاربردهای بیشماری دارد.
بانک سوله ایران - 22220266-021
https://souleiran.com/%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c/