آموزش رباتیک چالیک - حضوری و آنلاین

صنایع آموزشی چالیک با بیش از 10 سال تجربه در زمینه آموزش رباتیک همواره تلاش نموده
تا در زمینه آموزش همگام با کشورهای پیشرفته پیش برود و آموزشهایی مطابق با برترین متدهای روز دنیا ارائه نماید هم
چنین آموزشهای آنلاین رباتیک در این مجموعه با بهره گیری از بروزترین متدهای
آموزشهای آنلاین در دنیا صورت میپذیرد. آزمایشگاه های مجازی نیز با امکان آموزش به صورت آنلاین با شبیه سازی محیط
یک آزمایشگاه به صورت مجازی این امکان را فراهم مینماید تا دانش آموز به صورت آنلاین بتواند در این محیط حضور
یابد و آزمایشهایی را انجام دهد