توقیف تریلی قاچاقچیان حامل 500 کیلوگرم مواد مخدر هروئین توسط پلیس پایتخت

تریلی حامل 500 کیلوگرم مواد مخدر هروئین توسط پلیس پایتخت توقیف و قاچاقچیان با عملیات پلیسی ماموران مبارزه با موادمخدر دستگیر شدند با حضور سردار محمدیان در محل ستاد پلیس آگاهی تهران بزرگ.

https://sefrdoyek.ir/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-500-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86/