تبریک نوروز ۱۴۰۰ از سوی کارکنان رادیو و تلویزیون چین

دید و بازدید و داشتن آرزوهای خوب برای یکدیگر رسم دیرینه در هنگامه سال نو است که سبب نشاط و سرزندگی افراد می شود! امسال ولی، همچون سال گذشته این رسم زیبا را باید با محدودیت های فراوان کرونایی انجام دهیم.

به این ترتیب، شاید نتوانیم از نزدیک یکدیگر را در آغوش بگیریم و تبریک بگوییم، اما آرزوی خوب اگر از صمیم قلب باشد همان انرژی خوب و نشاط و فرحبخشی را به ارمغان می آورد؛ برای همین، کارکنان بخش فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین امسال هم آرزوهای شیرین و صمیمانه خود را برای تک تک دوستان در ایران، افغانستان و همه فارسی زبانان در هر نقطه از جهان که باشند همراه با ابیاتی زیبا از شاعران بزرگ ایران زمین ارسال کردند و سال همه عزیزان را همایون خواستند.