کاج مطبق : کاجی بی همتا و شگفت انگیز

کاج مطبق از گیاهان زیبای آپارتمانی به شمار می رود. بهترین مکان برای نگهداری این گیاه ...
اطلاعات بیشتر در زمینه شناخت گل و گیاهان در مجله گلپینو
https://golpino.com/mag/