برف و باران در اکثر مناطق کشور

برف و باران در اکثر مناطق کشور/ هوای امروز تهران بارانی است