جزییات زلزله ۵.۴ ریشتری در شهر «آوج» قزوین

مدیر کل مدیریت بحران استانداری قزوین ضمن تشریح جزییات زلزله ۵.۴ ریشتری در حوالی شهر آوج گفت: تا این ساعت هیچگونه خسارتی گزارش نشده است.