نماشویی-شستشوی نمای کامپوزیت

برج طوبی در منطقه چیتگر توسط شرکت ایران لوتوس نماشویی گردید.نماشویی برج توسط واتر جت صنعتی و مواد نانو انجام شد و با روش دسترسی با طناب.
"نماشویی" |