نگاهی به «شیانگ یانگ» در چهار فصل – فصل برداشت محصول در پاییز

«شیانگ یانگ»، واقع در قسمت شرقی کوه‌های «چین‌لینگ» و کوه‌های «جین» و رودخانه «هان»، پایه و اساس کشاورزی شیانگ یانگ را رقم زده است. پاییز فرا رسیده است. پرتوهای خورشید درخشان به سمت جنوب کره زمین حرکت می‌کنند. و زمین و آسمان و هوا را سرشار از کمال می‌کنند و محصولات کشاورزی را به بار می‌نشانند. طبیعت مسیر کشف و کاربرد در زمینه توسعه منابع غذایی را متنوع می‌سازد و محصولات کشاورزی در انتظار برداشت خواهند بود.