نحوه سیم کشی و اتصالات کنتور تک فاز برق

نحوه سیم کشی و اتصالات کنتور تک فاز برق در این ویدیو نحوه سیم کشی و اتصال برق تک فاز به کنتور مربوطه و استفاده از آن
http://kargosha.com