استودیو واک: "سیزدهمین قصه"

بعد از گذشت سالها، رازها برملا میشود.
رمان " سیزدهمین قصه " نوشتۀ داین سترفیلد
انتشارات نسل نو اندیش
ساخت تیزر: استودیو واک