ما اعضای خانواده ماهان در هر شرایطی در کنار شما هستیم

توانا بود هر که دانا بود
ز دانش دل پير برنا بود
از اين پرده برتر سخن گاه نيست
ز هستي مر انديشه را راه نيست
ما اعضای خانواده بزرگ ماهان با قلبی پر از عشق و امید در هر شرایطی همراه شما هستیم و آرزوی ما سلامتی و موفقیت شماست شاد باشید و دلی را شاد کنید کافیست ماهانی شوید
mahan.ac.ir
0218506
mahan-arshad-phd@