اسکرین شات و جرائم رایانه ای

اسکرین شات و جرائم رایانه ای
آیا اسکرین شات می تواند جز مستندات ما برای دلیل در دادگاه سند حساب شود؟ مطابق ماده ۶۵۵ و ۶۵۸ قانون کیفری اگر سند و نوشته ای دارای اعتبار باشد قابل استناد است و فرقی نمی کند که این سند فیزیکی و یا مجازی باشد. لازم به ذکر است که اگر پلیس فتا اصالت این اسکرین شات را تایید کند و یا به روشی دیگر دادگاه مطمئن شود که این سند معتبر است ما می توانیم به آن اسکرین شات بسنده کنیم. سوال بعد این است که اگر شخصی اسکرین شات بگیرد یا از تصویر و یا ویدویی اسکرین بگیرید مجرم است؟ گرفتن اسکرین شات به تنهایی جرم حساب نمی شود اما اگر فرد قصد داشته باشد به کمک این اسکرین شات ها فردی را تهدید کند و آن فرد را اذیت کند بله این کار جرم است و مجازات دارد.
منبع: https://hamyanedalat.com/cyber-crime/