ساختار بدن صدپا

بدن صدپا از بندهای مسطح و مقاومی تشکیل شده است که به هر یک از آن ها یک جفت پا متصل است. پاهای صدپا بسیار قدرتمند هستند و به این جانور در شکار حشرات کمک می کنند. اگر با تهاجم هزارپا و صدپا مواجهید و به دنبال راه خلاصی از آن ها می گردید، با شماره های 09145562020 و 047432251817 تماس بگیرید. www.mihansam.com