علت کف نکردن اسپرسوساز

قهوه یکی از نوشیدنی های پرطرفدار در سراسر دنیا است که امروزه به شکل های مختلفی تهیه می شود. کاپوچینو، اسپرسو، لاته و چند نمونه از نوشیدنی های تهیه شده از قهوه هستند که برای درست کردن آنها از دستگاه های پیشرفته استفاده می شود. اما در مواقعی قهوه تولید شده در دستگاه با فوم یا کف همراه نیست.
لینک:https://ipemdad.com/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%81-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2