پمپ آب خانگی نیم اسب

دستگاهی است برای افزایش سرعت و انتقال مایعات به خصوص آب برای واحد های بالاتر که با استفاده از مجموعه ای از پره های چرخشی می باشد که علاوه بر افزایش فشار میزان مصرف آب باید به این نکته نیز توجه داشت که ساختار پمپ های آب خانگی به گونه ای طراحی شده تا با آب تمیز و بدون ذرات جامد معلق کار کنند واین که این گروه از پمپ ها با شرایط کارکرد سخت و روشن و خاموش شدن پی در پی بتوانند به کار خود ادامه داده و همچنین تولید ارتعاش و صدای کم داشته باشند . توانای کار با سیال در دمای تا 60 درجه سانتی گراد دارا باشد. .