تأثیر ورزش در کنترل خشم

- ورزش کردن ، پیاده روی ، نفس عمیق کشیدن در کنترل خشم بسیار مفید است ؛ چون وقتی فرد عصبی می شود ، نفس های او سطحی و پشت سر هم می باشد.
- گاهی علت عصبی شدن و به هم ریختن سیستم بدن ، یک فکر منفی می باشد و معلول آن گرفتگی و انقباض عضلات می شود ، با ورزش و فعالیت های بدنی ، فرد به راحتی آثار خشم رو در خود مدیریت می کند و از طریق معلول ، علت را برطرف می کند.