فروش خط تولید سنگ مهندسی

مهندس یاشا باقری
09113269239
مهندس ملیکا گرجی
09027553577
www.nanosil.co
www.cement-plast.com
فروش خط تولید سنگ مهندسی و ارائه روش تولید و فرمول ساخت محصول
خاصیت شب تاب و عبور نور
مشاوره فنی و تخصصی کاملا رایگان