کارگردانی خلاق موزیک ویدئو

کارگاه کارگردانی خلاق موزیک ویدئو
با سام چگینی
فیلمساز، عکاس، انیماتور و گرافیست بین‌المللی
.
تعریف مراحل پیش تولید-تولید و پس تولید در ساخت موزیک ویدئو
تعریف موزیک ویدئو ایده پردازی و نوشتن فیلمنامه براساس موسیقی
آشنایی با نرم افزارهای مورد نیاز:
Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Audition
آشنایی با بازار موزیک ویدئوها و عرضه آنها
http://osanschool.ir
instagram:osan.institute