خوشنویسی غیر فارسی

### مرکز خوشنویسی بین الملل مجموعه ای مستقل و وابسته به هیچ ارگان و یا سازمان دولتی نمی باشد و با درآمد حاصله از آموزش و فروش آثار هنری تامین و با هدف ارتقای هنر خوشنویسی در عرصه بین الملل به علاقه مندان فعالیت می نماید.

واحد مجازی (فعالیت آموزشی در طول هفته و هماهنگی با استاد می باشد) هندرایتینگ کاپرپلیت 02188079304 با اخذ گواهینامه های داخلی و بین المللی اعتبار خود را دو چندان کنید.