فيلم كارگاه آموزشی قواعد حاکم بر انتقال املاک و اراضی

آدرس سایت: www.sdil.ac.ir
سایت فروشگاه: www.shahredanesh.com
مدیرعامل: دکتر وحید اشتیاق
لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir
لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research
لینک خرید: https://bit.ly/3i2VVZl
#وحید_اشتیاق
فيلم_كارگاه_آموزشی_انتقال_املاک_و_اراضی
#فیلم_کارگاه_های_آموزشی_حقوق_شهردانش
#پژوهشکده_حقوق_شهر_دانش
آدرس: کریم خان زند ـ خیابان سنایی ـ خیابان نهم ـ خیابان گیلان ـ پلاک 5
تلفن 02188811581 داخلی 113 و 112