شروع طرح تعطیلی ساعت ۱۸ همه مشاغل غیر از گروه یک

با تشدید محدودیت‌های ضد کرونایی، طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل (گروه‌های ۲، ۳ و ۴) از ساعت ۱۸ آغاز شد و تا ۲۰ آذر ادامه دارد.