آهنگ احساسی راتین رها با نام بارانترین کرمانی ام

????
یک کار زیبا از بچه‌های زرند؛ البته با پس‌زمینه‌ای از آهنگ «بارانترین کرمانی‌ام» با صدای «راتین رها»، تقدیم نگاههای زیباتون...????

www.RatinRaha.ir

@ratinraha

#راتین #راتین_رها #راتین_رها_بارانترین_کرمانی_ام #کرمان #کرمانی #خواننده_کرمانی
#ratin #ratinraha #ratin_raha