نرم افزار اموال و دارائی ثابت

نرم افزار اموال و دارائی ثابت میزان با هدف مدیریت تمامی دارایی و اموال سازمان طراحی شده است . در این نرم افزار می توانید انواع نرخ استهلاک را مشخص و محاسبه کنید . کنترل در نقل و انتقالات داشته باشید. برای اطلاع بیشتر از امکانات نرم افزار اموال میزان می توانید به سایت حسابداری میزان به آدرس https://www.hesabdari-mizan.com/fa/ قسمت محصولات مراجعه کنید.