نصب و راه اندازی سورتر مغز پسته در تهران

محصول جدید آی سورتر که در تهران نصب و راه اندازی شده است. این ماشین سورتینگ میتواند مغز پسته را بر اساس طیف رنگی مختلف با استفاده از هوش مصنوعی و پردازش تصویر دسته بندی و سورت نماید. دستگاه سورتر مغز پسته با قرار گرفتن در خط فرآوری مغز پسته، جداسازی را با دقت و سرعت بالا انجام میدهد.
https://isorter.ir
09910670762
021-88220560