بروزترین دستگاه ایران شرکت کولاک فن09121865671

بنظرت به روز ترین دستگاه درحال حاضر تو ایران چیه؟
به روز ترین دستگاه درحال حاضر درایران با بیشترین راندمان و کمترین صدا و بازدهی متعلق به دستگاه چرخشی چهارجهت جدیدترین محصول شرکت کولاک فن با مدیریت مهندس سوری است.
☢️☢️☢️☢️☢️☢️☢️☢️☢️
سانتریفیوژ چرخشی صادراتی بدون صدا و لرزش طرح آلمان با برش لیزری و رنگ استاتیک
????????????????????????
#فنسانتریفیوژطرح_آلمان(صادراتی)
????????????
بدون صدا و مکش فوق العاده با برش لیزر
اگزاست فن بدون صدا و لرزش با رنگ استاتیک طرح آلمان

????????????
شرکت کولاک فن تولید کننده انواع هواکش های صنعتی،هواساز،ایرواشر،اکونوپک،اگزاست فن سانتریفیوژ،جت فن،پلاگ فن،لوله های کانال اسپیرال،اتصال کانال اسپیرال و خدمات برش لیزر در شیراز و ارسال به کل کشور
✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️
☎️☎️☎️
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
????مهندس سوری:۰۹۱۲۱۸۶۵۶۷۱
????خدمات پس از فروش:۰۹۱۲۴۵۹۸۲۸۴
????مدیر فروش:۰۹۱۲۶۸۵۱۱۹۲
????طراح و مشاور:۰۹۱۷۷۰۰۲۷۰۰
✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️
????‍????????‍????
وبسایت شرکت کولاک فن
https://www.koolakfan.com

ادرس : شیراز شهرک صنعتی میدان اول -خیابان کارگر جنوبی۱ شرکت کولاک فن
✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️
#شرکتکولاکفن #مهندسسوری #اگزاستفنبدونصداولرزشبارنگاستاتیکبابرشلیزرطرح_المان
#فنسانتریفیوژطرحآلمان #اگزاستفنطرحآلمان #تهویه#هواساز#هواکشصنعتی#تهویه #اگزاستفنچرخشیطرح_المان
#اگزاستفن_365درجهچرخشیطرحآلمان#جدیدتریندستگاهدرایران #بروزترینسانتریفیوژایران#بروزتترینسانتریفیوژدنیا#صادرات_سانتریفیوژ