سرعت استثنایی تابش استیلا ۱۶۰۰

سرعت استثنایی تابش استیلا 1600 در فضای 130 سانتی متری و با یک تونل حرارتی از مزایای مهم کباب پز اتوماتیک تابش استیلا 1600 است.

سرآشپز: 3 نفری هم نمیشه سیخ کباب گذاشت…