تعریف واقعی موفقیت

خودتان را گول نزنید! اگر موفق نیستید با بیان بهانه های بیخود و واهی شکستتان را مخفی نکنید.

اگر در رسیدن به اهدافی که داشتید موفق نبوه اید یک درصد هم شک نکنید که شما یک شخص موفق نیستید !

جهت دسترسی به تمامی ویدیوهای آموزشی و انگیزشی یوبان به وبسایت ما مراجعه نمایید.

youbaan.ir