تست فرمان کامیون ولوو با همستر

در تست نهایی سیستم فرمان کامیون ولوو مدل FMX ، یک همستر با دنبال کردن هویج بر روی فرمان، کامیون را در یک مسیر فوق خطرناک و سخت هدایت می کند!! حتما تماشا کنید!
www.asanbar.ir