اهمیت عزت نفس در روابط عاطفی چیست؟ ( شماره 4 )

چهارمین ویدئو از سری ویدئوهای " اهمیت عزت نفس در زندگی" به موضوع فوق العاده مهم روابط عاطفی و نقش عزت نفس در آن صحبت می کند. چنانچه ویدئوهای قبلی را تماشا نکردید، پیشنهاد می کنم که به سایت "حامد متین مراجعه کنید و آنها را مشاهده کنید.