خاطره و داستان جالب باجناق شدن دو دوبلور معروف

ماجرای جالب ازدواج محمود قنبری و همچنین باجناق شدن با منوچهر والی‌زاده