روش عارضه یابی یک کسب و کار - مهدی سیاح‌نیا

در دوره جامع مربیان کسب و کار در این رابطه صحبت خواهیم کرد که با چه روشی به محض ورود به یک سازمان عارضه یابی کنیم و مشکلات آن شرکت را استخراج کنیم