در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید!!شعر و غزل حافظ

غزل۲۸۶ از خواجه شمس الدین محمد شیرازی متخلص به "حافظ" تهیه و تدوین فیلم و موزیک مجید خندلی در آلمان شهر برلین سال ۲۰۱۹ میلادی برار با ۱۳۹۸ هجری شمسی