روضه‌خوانی محمود کریمی در شام غریبان حسینی(ع) در محضر رهبر انقلاب

روضه‌خوانی محمود کریمی در شام غریبان حسینی(ع)