اصلاح کارکرد دنا 1401بدونه به وجود آمدن ایراد

مرکز خدمات کیلومتر دنا،سمند،مالتی پلکس
ارائه خدمات تخصصی کیلومتر دنا با کلیه سیستم برق
اعم از اکوماکس ،اسپیکو،نود جدید NBCM
اصلاح کارکرد خودرو ب شرط دیاگ بدونه ایجاد ایراد
رفع عیوب در ار دستکاری به وجود آمده
اصلاح و خدمات نود و کیلومتر های مالتی پلکس در اصفهان
زرین شهر، خ بهشتی ، مرکز برق و کیلومتر خودرو 09132343299