دیتیلینگ ریکاوری صفرشویی زانتیا

پایان بازسازی زانتیامدل۱۳۸۵ازبچه های عزیز#کرج جناب یعقوب احمدی عزیز
ارتباط بهترباماازطریق واتساب۰۹۱۷۱۱۲۹۳۷۱
خدمات ما روی این خودرو
تایم بدنه تنظیم خطهای بدنه-گریسی-تعمیرموتوری وجلوبندی-ریکاوری،صفرشویی-پلیش،سرامیک بدنه-صافکاری و نقاشی حرفه ای،توسط تیم حرفه ای #محسن_انصاری
اینجابوشهربزرگترین مرکزبازسازی،و بازیابی خودرودرکشوربا۱۴سال سابقه خدمات رسانی محسن_انصاری_پدر_نوین_زانتیای_ایران اتوگلدبوشهر
بوشهر_محسن_انصاری_اتوگلد_ دیتیلینگ_ریکاوری_صفرشویی_پلیش_واکس_رولاکس_تعمیرگاه_سلطان_پرچمدار_کارواش_لکچری#بازسازی_سرامیک_بدنه
https://www.instagram.com/auto_gold_/