شرح زیارت اربعین 3

« شرح زیارت اربعین » - استاد رائفی پور - جلسه سوم - مسیر پیاده روی اربعین، موکب مصاف ،عمود ١٠٧٠ - 3 آبان ٩٧ ، https://Gap.im/velayt66 - https://eitaa.com/velayat66