طراحی محوطه ویلا

طراحی محوطه و فضای سبز ویلا در شرکت آرین پاراکس به سبک مدرن با استفاده از متریال چوب و سنگ انجام شده است.بنا به درخواست کارفرما ،قسمت هایی از فضا برای نشستن افراد خانواده در کنار هم تعبیه شده است.هم چنین استخری متناسب با فضا اجرا شد.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر وارد سایت شوید:
محوطه سازی ویلا در آرین پاراکس