بازارهای اقتصادی سال 98 به کدام سمت می روند ؟

در این ویدیو سید حمیدرضا عظیمی پیش بینی خود از بازارهای مهم در سال 98 را می گوید. رشد محدود قیمت مسکن، و رشد بیشتر از تورم قیمت ارز، سکه و بورس، پیش بینی وی از بازارهای سال 98 است.
http://hamidazimi.ir