پکیج جامع آموزشی پهپاد نقشه برداری - قسممت ششم- بخش اول

در این بخش از دوره جامع غیرحضوری پهپاد فتوگرامتری اجزای یک پرنده مولتی روتور معرفی می شود. جهت مشاهده ویدئوها و دریافت مجموعه آموزشی پهپاد فتوگرامتری به سایت www.maan.ir مراجعه نمایید.

https://t.me/closerange
http://maan.ir