چگونه سماور برقی را رسوب‌زدایی کنم؟

هر نوع وسیله برقی که برای به جوش آمدن آب از آن استفاده می‌کنید، بعد از چند مدت مخزن آب را رسوب میگیرد. سماور برقی هم به این صورت می‌باشد. بر همین اساس در این ویدئو به ساده‌ترین شکل ممکن نحوه رسوب زدایی سماور برقی را به شما آموزش داده‌ایم.
لینک:
https://ipemdad.com/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C/