توصیه های مهم درمورد نقص خودرو | بارسی

به نظر شما رانندگان عزیز چه نقص هایی در ماشین های سنگین میتواند باعث بروز حادثه شود ؟؟
کامنت بزارید...

⭕بهترین ها در ذهن می ماند (بارسی سامانه هوشمند حمل ???? بار)
◀️ پیج ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید ⬇️
???? : instagram @bar30co
???? : t.me/bar30co
☎️ : 0513158
???? : 20003158
???? :Bar30.co