#داستان_روز "دادن نعمت زندگی

کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح".

"قبل از اینکه بزرگ بشی، اجازه بده تو رو کمی بیشتر دوست داشته باشم".

???????? با صدای : فرزانه فائزی