مداحی حاج محمود کریمی در شب عاشورا یه یاد «عموقاسم»

مداحی حاج محمود کریمی در شب عاشورا