نحوه کار کردن قطعات پمپ آب

به درستی کار کردن قطعات پمپ آب در عملکرد پمپ بسیار موثر است. لوازم یدکی پمپ آب در اکثر پمپ ها یکسان هستند. سیل مکانیکی، اورینگ، واسطه، کلگی و... میباشد.
https://elinpump.com/product-category/water-pump-spares/