فصل دوم: حل ویدیویی نمونه سوالات آزمون آداب سال های 96 و 97 بخش عمر و زندگی

http://e-asplus.ir/adb1202aae/
در این ویدیو ما با حل 62 سوال آزمون آداب در خدمت شما هستیم.
آزمون آداب برای افرادی هست که متقاضی اخذ نمایندگی و یا تمدید نمایندگی بیمه میباشند.
در این فصل سوالات مربوط به موارد قوانین بیمه مرکزی (آیین نامه 68) در ارتباط با بیمه عمر و زندگی را برای شما به صورت ویدیویی و بررسی ماده قوانین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران توضیح خواهیم داد و موارد درست و غلط را مورد بررسی قرار میدهیم.
در این ویدیو تلاش شده است به سوال های آزمون به گونه ای پاسخ داده شود که قوانین و ماده قانون های مرتبط با سوال به صورت کامل و جامع در آن قرار گرفته باشد تا در سوال های مشابه و تغییر در آن شما بتوانید گزینه صحیح را درست انتخاب نمایید.
با دریافت این ویدیو با توجه به تکرار سوالات در آزمون ها سال های 96 و 97 شما قادرخواهید بود. به 75 درصد سوالات سال های پیش رو پاسخ صحیح دهید و با دریافت بسته ویژه ما شما می توانید فایل pdf تمام سوالات آزمون آداب را نیز دریافت نمایید.