نماشویی ساختمان پانوراما در زعفرانیه

نماشویی ساختمان پانوراما در زعفرانیه که توسط تیم نماشویی کارویس به اجرا در آمد.

خدمات نماشویی و شستشوی نمای ساختمان کارویس
http://karvis.co/service/facade-washing