مرگ سریالی بیخ گوش پایتخت

خط راه آهن کرج درست از وسط محله کلاک پایین می گذرد، محله ای که برای اهالی آن هنگام عبور از روی ریل‌ها، لحظه‌ای غفلت کافیست تا در این قتلگاه دچار حادثه‌ی تکراری تصادف با قطار شوند.
حالا با احداث خط جدید ریلی علاوه بر سرو صدا و تصادف با قطارها باید بر سر عقب نشینی و تنگ تر شدن کوچه هایشان با مسئولان جدال کنند.