سوله سازی تهران - 22220266-021

ساخت و ساز به طور کل از یک سری آئین نامه کلی تبعیت می کند و این موضوع مستقل از جغرافیا و مناسبات ژئوپولیتیک دارای اهمیت است. مضاف بر این قواعد کلی، یک سری ملاحظات و دستورالعمل های فرعی و تکمیلی وجود دارد که بسته به منطقه فعالیت، متغیر خواهد بود. سوله سازی تهران با توجه به حساسیت های مضاعفی که بر مقوله ساخت و ساز در پایتخت اعمال می شود، با فرآیند اداری و کنترل و نظارت سختگیرانه تری همراه خواهد بود.
بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/